Specifika sportu u žen

05.11.2012 16:34

Tato sekce nabízí informace pro sportovní trénink žen.

Sportovní trénink žen je totiž akceptován ve společnosti zhruba v posledních osmedesáti letech. V praxi se často setkáváme se stavem, kdy je trénink žen pouhou kopií tréninku mužů. Nerespektování zvláštností obou pohlaví může být příčinou řady problémů a komplikací při realizaci takového tréninku. Základním předpokladem úspěchu každé intervence, tedy i pohybové, je respektování individuálních zvláštností jednotlivce a znich vyplývajících předpokladů pro daný typ zatížení.