Obnovení skupinových lekcí uvnitř i venku

17.05.2021 11:11

Přikládám současně platící podmínky pro sport uvnitř i venku.

Pokusím se většinu lekcí směrovat ven a při nutnosti být uvnitř se budu řídit tímto doporučením. Připravím dezinfekce a poprosím o spoluúčast hlavě u prokazování níže uvedeného. Budeme-li muset být uvnitř, prosím, berte v potaz, že musíme splňovat jednu z podmínek pro případ kontrol: Buď podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19. Vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa se lze prokázat také dokladem o testu provedeném na pracovišti. Mě se na lekci nikterak prokazovat nemusíte, ale i já nebo Vy jsme v případě kontroly povinni doložit, že podmínky splňujeme a když žádné potvrzení nemáte u sebe, můžete ho případně doložit alespoň zpětně. Lekce opět najdete na radka-pameticka.reenio.cz/

https://komorafitness.cz/schvaleny-manual-pro-provoz-fitness-mzd/