Zdravotní cvičení

Neboli cvičení body and mind.

Tento druh cvičení je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Cílem je správné zapojení těla jako celku při pohybu. V hodinách se zapojuje především  hluboký stabilizační svalový systém páteře, trénink rovnováhy a stabilizace. 

Důraz je kladen na vzájemný vliv pohybu a psychiky. 

Věnuje se nácviku hlubšího uvědomování vlastního těla, práci s dechem, aktivaci hlubokého svalového stabilizačního systému páteře.

Jedná se o zdravotní pomalé formy cvičení, kde je možná koncentrace na vědomý prožitek z pohybu a přesné vysvětlení lektorem.

V současné době probíhá tento druh cvičení v A-fitness v Roudnici - každé pondělí, kde jsou tyto fyzioterapetické metody propojeny navíc s jógou, cvičením s overbally a therabandy.