TAEBO

Tae Bo je opravdu velmi účinný sportovní systém, který nejen redukuje tělesnou hmotnost, ale i zvyšuje svalovou sílu, je zábavou a upevňuje vůli.

Mění také Váš postoj ke stresu a problémům každodenního života. Motto zní:

Get fit – lose weight – have fun – be strong

  • Tae Bo používá pohyby odlišných druhů bojových sportů a umění a v první řadě je to skupinové cvičení s rychlou hudbou.
  • V Tae Bo neexistuje žádná choreografie. To znamená, že Tae Bo je zcela prosté stresu, že si musíte zapamatovat různé pohyby a jejich pořadí za sebou a ty potom na konci hodiny v daném sledu budete opakovat.

Tae Bo se vyučuje ve dvou fázích (dvou typech lekcí)
 

Existují Intro lekce a Tae Bo lekce. V lekcích Intro se trénují kombinace, jednotlivé techniky a svalová síla. V jedné Intro lekci se „setkávají“ jak začátečníci, tak i klienti, kteří cvičí Tae Bo již nějakou dobu. Jde o to zlepšit provedení technik, naučit se pravidla bezpečného a zdravotně nezávadného tréninku a rozvíjet svůj tzv. šestý smysl – cit pro své tělo.
 

Ve vlastní Tae Bo lekci přichází na řadu především trénink kondice.

Během této lekce, a to samé platí ve stejné míře i pro Intro lekce, je velmi důležité trénovat v souladu s první částí filosofie – Get the first place by your own. To znamená, že každý účastník lekce má naslouchat svému tělu a dělat si přestávky vždy, když dosáhne svých hranic ( výkonnosti, kondice, vůle atd.)
 

Vzít tuto myšlenku za svou je pouze otázkou návyku. Ale jen tímto způsobem je možné si pozvolna přivyknout na enormně vysoké tempo Tae Bo a jeho neobvyklé pohyby. Jen díky této myšlence rozpoznáme jak je Tae Bo snadé a kolik zábavy mám může nabídnout, tak že můžeme svůj každodenní život na jednu či dvě hodiny zcela zapomenout.

Více se o lekcích European Taeba dozvíte na odkaze: https://www.tae-bo.cz/pages/FAQ.html